Book

Guo Qinghua, Su Yanjun, Hu Tianyu. 2023. LiDAR Principles, Processing and Applications in Forest Ecology:  Elsevier & Higher Education Press.

Guo Qinghua, Su Yanjun, Hu Tianyu, Liu Jin. 2018. LiDAR Principles, Processing and Applications in Forest Ecology:Higher Education Press.(In Chinese). 

Guo Qinghua, Chen Linhai. 2020. LiDAR Data Processing, LiDAR360 Tutorial: Higher Education Press.(In Chinese). 

Article

2024

Ren Yu#, Guan Hongcan#, YangHaitao , SuYanjun , TaoShengli, Cheng Kai, Li Wenkai, Yang Zekun, Huang Guoran, Li Cheng, Xu Guangcai, Lu Zhi, Guo Qinghua. Discovering and measuring giant trees through the integration of multi-platform lidar data. Method in Ecology and Evolution. (Accepted)

Cheng Kai#, Yang Haitao#, Tao Shengli, Su Yanjun, Guan Hongcan, Ren Yu, Hu Tianyu, Li Wenkai, Xu Guangcai, Chen Mengxi, Lu Xiancheng, Yang Zekun, Tang Yanhong, Ma Keping, Fang Jingyun, Guo Qinghua,Carbon storage through China’s planted forest expansion. Nature Communication. (Accepted)

Ren Yu#, Li Cheng#, Chau Kating, Fan Guangpeng, Xu Guangcai, Yang Haitao, Cheng Kai, Hua Fangyuan, Hu Ruocheng, Shi Xiangying, Guan Hongcan, Chen Mengxi, Yang Zekun, Cheng Zhixin, Mao Kangshan, Su Yanjun, Guo Qinghua, Lv Zhi. 2024. Conserving the Primary Forests in the Yarlung Tsangpo Grand Canyon for People and Nature. Nature Ecology & Evolution. (Online)

Guo Jia, Li Yuehui, Ma Wang, Guo Qinghua, Cheng Kai, Ma Jun, Wang Zhengwen. 2024. Changes of Chinese forest‐grassland ecotone in geographical scope and landscape structure from 1990 to 2020. Ecography. e07296.

Liu Xiaoqiang, Feng Yuhao, Hu Tianyu, Luo Yue, Zhao Xiaoxia, Wu Jin, Eduardo E. Maeda, Ju Weiming, Liu Lingli, Guo Qinghua, Su Yanjun. 2024. Enhancing ecosystem productivity and stability with increasing canopy structural complexity in global forests. Science Advances. (In press)

Ao Zurui, Hu Xiaomei, Tao Shengli, Hu Xie, Wang Guoquan, Li Mingjia, Wang Fang, Hu Litang, Liang Xiuyu, Xiao Jingfeng, Yusup Asadilla, Qi Wenhua, Ran Qinwei, Fang Jiayi, Chang Jinfeng, Zeng Zhenzhong, Fu Yongshuo, Xue Baolin, Wang Ping, Zhao Kefei, Li Le, Li Wenkai, Li Yumei, Jiang Mi, Yang Yuanhe, Shen Haihua, Zhao Xia, Shi Yue, Wu Bo, Yan Zhengbing, Wang Mengjia, Su Yanjun, Hu Tianyu, Ma Qin, Bai Hao, Wang Lijun, Yan Ziyan, Feng Yuhao, Zhang Danhua, Huang Erhan, Pan Jiamin, Ye Huiying, Chen Yang, Qin Yanwei, He Chenqi, Guo Yanpei, Cheng Kai, Ren Yu, Yang Haitao, Zheng Chengyang, Zhu Jiangling, Wang Shaopeng, Ji Chengjun, Zhu Biao, Liu Hongyan, Tang Zhiyao, Wang Zhiheng, Zhao Shuqing, Tang Yanhong, Xing Hanfa, Guo Qinghua, Liu Yu, Fang Jingyun. A National-Scale Assessment of Land Subsidence Inchina’s Major Cities. Science. 384(6693): 301-306.

Wang Yi#, Jin Shichao#, Yang Zekun#, Guan Hongcan, Ren Yu, Cheng Kai, Zhao Xiaoqian, Liu Xiaoqiang, Chen Mengxi, Liu Yu, Guo Qinghua. 2024. TTSR: A Transformer-based Topography Neural Network for Digital Elevation Model Super Resolution. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. (Online)

Cheng Kai, Yang Haitao, Guan Hongcan, Ren Yu, Chen Yuling, Chen Mengxi, Yang Zekun, Lin Danyang, Liu Weiyan, Xu Jiachen, Xu Guangcai, Ma Keping, Guo Qinghua. 2024. Unveiling China’s natural and planted forest spatial-temporal dynamics from 1990 to 2020, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 209: 37-50.

Li Wenkai, Hu Xiaomei, Su Yanjun, Tao Shengli, Ma Qin, Guo Qinghua. A new method for voxel-based modeling of three-dimensional forest scenes with integration of terrestrial and airborne LiDAR data. Methods in Ecology and Evolution. 15: 569-582.

Cheng Kai#, Chen Yuling#, Xiang Tianyu, Yang Haitao, Liu Weiyan, Ren Yu, Guan Hongcan, Hu Tianyu, Ma Qin, Guo Qinghua. 2024. A 2020 forest age map for China with 30 m resolution. Earth System Science Data. 16: 803-819.

2023

Yang Zekun, Su Yanjun, Li Wenkai, Cheng Kai, Guan Hongcan, Ren Yu, Hu Tianyu, Xu Guangcai, Guo Qinghua. Segmenting Individual Trees from Terrestrial LiDAR Data Using Tree Branch Directivity. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 17: 956-969.

Ma Qin, Su Yanjun, Niu Chunyue, Ma Qin, Hu Tianyu, Luo Xiangzhong, Tai Xiaonan, Qiu Tong, Zhang Yao, Bales C. Roger, Liu Lingli, Kelly Maggi, Guo Qinghua. Tree mortality during long-term droughts is lower in structurally complex forest stands. Nature Communications. 14: 7467.

Tao Shengli, Wigneron Pierre-Jean, Chave Jerome, Tang Zhiyao, Wang Zhiheng, Zhu Jiangling, Guo Qinghua. Yi Y Liu, Ciais Philippe, Little evidence that Amazonian rainforests are approaching a tipping point. Nature Climate Change. 13: 1317-1320.

Tao Shengli, Ao Zurui, Wigneron Jean-Pierre, Saatchi Sassan, Ciais Philippe, Chave Jérôme , Toan Le Thuy, Frison Pierre-Louis, Hu Xiaomei, Chen Chi, Fan Lei, Wang Mengjia, Zhu Jiangling, Zhao Xia, Li Xiaojun, Liu Xiangzhuo, Su Yanjun, Hu Tianyu, Guo Qinghua, Wang Zhiheng, Tang Zhiyao, Liu Y Yi, Fang Jingyun. 2023. A global long-term, high-resolution satellite radar backscatter data record (1992-2022+): merging C-band ERS/ASCAT and Ku-band QSCAT. Earth System Science Data. 15(4):1577-1596.

Yang Haitao, Li Shun, Hou Rong, Song Wentao, Fu Yanwen, Li Yongbo, Wang Xiaowei, He Gang, Chapman A. Colin, Guo Qinghua, Li Baoguo. 2023. Three-dimensional assessment of movement patterns of Sichuan snub-nosed monkeys affected by habitat structure in temperate forests. Zoological Research. 44(2):361-365

Yang Qiuli, Niu Chunyue, Liu Xiaoqiang, Feng Yuhao, Ma Qin, Wang Xuejing, Tang Hao, Guo Qinghua. Mapping high-resolution forest aboveground biomass of China using multisource remote sensing data. GIScience & Remote Sensing. 60(1), 2203303

Sun Zhenhua, Sonsuthi Arunkamon, Jucker Tommaso, Ali Arshad, Cao Min, Liu Feng, Cao Guanghong, Hu Tianyu, Ma Qin, Guo Qinghua, Lin Luxiang. 2023. Top canopy height and stem size variation enhance aboveground biomass across spatial scales in seasonal tropical forests. Plants. 12(6), 1343.

Cao Wenpu, Dong Lei, Cheng Ying, Wu Lun, Guo Qinghua, Liu Yu. 2023. Constructing multi-level urban clusters based on population distributions and interactions. Computers, Environment and Urban Systems. 99, 101897.

Ma Qin, Lin Jian, Ju Yang, Li Wenkai, Liang Lu, Guo Qinghua. Individual structure mapping over six million trees for New York City, USA. Scientific Data. 10(1), 102.

Cheng Kai, Su Yanjun, Guan Hongcan, Tao Shengli, Ren Yu, Hu Tianyu, Ma Keping, Tang Yanhong, Guo Qinghua. Mapping China’s planted forests using high resolution imagery and massive amounts of crowdsourced samples. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 196, 356-371.

Fu Yanwen, Xu Guangcai, Li Yumei, Gao Shang, Guo Qinghua , Yang Haitao. Technological innovation facilitates the practice of “three-dimensional ecology”. iScience. 26(1), 105767.

Zhao Xiaoxia, Feng Yuhao, Xu Kexin, Cao Mengqi, Hu Shuya, Yang Qiuli, Liu Xiaoqiang, Ma Qin, Hu Tianyu, Kelly Maggi, Guo Qinghua, Su Yanjun. Canopy structure: An intermediate factor regulating grassland diversity-function relationships under human disturbances. Fundamental Research. 10(7): 2667-3258.

Ma Qin, Su Yanjun, Hu Tianyu, Jiang Lin, Mi Xiangcheng, Lin Luxiang, Cao Min, Wang Xugao, Lin Fei, Wang Bojian, Sun Zhenhua, Wu Jin, Ma Keping, Guo Qinghua. The coordinated impact of forest internal structural complexity and tree species diversity on forest productivity across forest biomes. Fundamental Research. 3(2): 179-187.

2022

Liu Xiaoqiang, Ma Qin, Wu Xiaoyong, Hu Tianyu, Liu Zhonghua, Liu Lingli, Guo, Qinghua, Su Yanjun. 2022. A novel entropy-based method to quantify forest canopy structural complexity from multiplatform lidar point clouds. Remote Sensing of Environment. 282: 113280.

Liu Xiaoqiang, Ma Qin, Wu Xiaoyong, Hu Tianyu, Dai Guanhua, Wu Jin, Tao Shengli, Wang Shaopeng, Liu Lingli, Guo Qinghua, Su Yanjun. Non-scalability of fractal dimension to quantify canopy structural complexity from individual trees to forest stands. Journal of Remote Sensing. 2022: 0001

Zhu Jinxia, Qiu Lefeng, Su Yanjun, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Bao Haijun, Luo Junhan, Wu Shaohua, Xu Qian, Wang Zhenlin, Pan Yi. 2022. Disentangling the effects of the surrounding environment on street-side greenery: Evidence from Hangzhou. Ecological Indicators.143: 109153.

Fu Yanwen, Xu Guangcai, Gao Shang, Feng Limin, Guo Qinghua, Yang Haitao. 2022. LiDAR Reveals the Process of Vision-Mediated Predator–Prey Relationships. Remote Sensing. 14: 3730.

Li Qing, Jin Shichao, Zang Jingrong, Wang Xiao, Sun Zhuangzhuang, Li Ziyu, Xu Shan, Ma Qin, Su Yanjun, Guo Qinghua, Jiang Dong. 2022. Deciphering the contributions of spectral and structural data to wheat yield estimation from proximal sensing. The Crop Journal. 10(5): 1334-1345.

Yang Qiuli, Su Yanjun, Hu Tianyu, Jin Shichao, Liu Xiaoqiang, Niu Chunyue, Liu Zhonghua, Kelly Maggi, Wei Jianxin, Guo Qinghua. 2022. Allometry-based estimation of forest aboveground biomass combining LiDAR canopy height attributes and optical spectral indexes. Forest Ecosystems. 9: 100059.

Tao Haiyu, Xu Shan, Tian Yongchao, Li Zhaofeng, Ge Yan, Zhang Jiaoping, Wang Yu, Zhou Guodong, Deng Xiong, Zhang Ze, Ding Yanfeng, Jiang Dong, Guo Qinghua, Jin Shichao. 2022. Proximal and remote sensing in plant phenomics: Twenty years of progress, challenges and perspectives. Plant Communications. 3: 100344.

Su Yanjun, Guo Qinghua, Guan Hongcan, Hu Tianyu, Jin Shichao, Wang Zhiheng, Liu Lingli, Jiang Lin, Guo Ke, Xie Zongqiang, An Shazhou, Chen Xuelin, Hao Zhanqing, Hu Yuanman, Huang Yongmei, Jiang Mingxi, Li Jiaxiang, Li Zhenji, Li Xiankun, Li Xiaowei, Liang Cunzhu, Liu Renlin, Liu Qing, Ni Hongwei, Peng Shaolin, Shen Zehao, Tang Zhiyao, Tian Xingjun, Wang Xihua, Wang Renqing, Xie Yingzhong, Xu Xiaoniu, Yang Xiaobo, Yang Yongchuan, Yu Lifei, Yue Ming, Zhang Feng, Chen Jun, Ma Keping. 2022. Human-climate coupled changes in vegetation community complexity of China since the 1980s. Earth’s Future.  10(7): e2021EF002553.

Wang Bojian, Fang Shuai, Wang Yunyun, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Mi Xiangcheng, Lin Luxiang, Jin Guangze, Coomes Anthony David, Yuan Zuoqiang, Ye Ji, Wang Xugao, Lin Fei, Hao Zhanqing. 2022. Changes of water and energy influences on local canopy height variation from temperate to tropical forests in China. Forests. 13: 639.

Ju Yuanzhen, Xu Qiang, Jin Shichao, Li Weile, Su Yanjun, Dong Xiujun, Guo Qinghua. 2022. Loess Landslide Detection Using Object Detection Algorithms in Northwest China. Remote Sensing. 14:1182.

Hu Tianyu, Wei Dengjie, Su Yanjun, Wang Xudong, Zhang Jing, Sun Xiliang, Liu Yu, Guo Qinghua. 2022. Quantifying the shape of urban street trees and evaluating its influence on their aesthetic functions based mobile lidar data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.184: 203-214.

Ao Zurui, Wu Fangfang, Hu Saihan, Sun Ying, Su Yanjun, Guo Qinghua, Xin Qinchuan. 2022. Automatic Segmentation of StemLeaf Components and Individual Maize Plants from Field Terrestrial LiDAR Data Using Convolutional Neural Networks. The Crop Journal. 10(5): 1239-1250.  

Zhao Xiaoxia, Su Yanjun, Hu Tianyu,  Cao Mengqi, Liu Xiaoqiang, Yang Qiuli, Guan Hongcan, Liu Lingli, Guo Qinghua. 2022. Analysis of UAV lidar information loss and its influence on the estimation accuracy of structural and functional traits in a meadow steppe. Ecological Indicators. 135: 108515.

Liu Xiaoqiang, Su Yanjun, Hu Tianyu, Liu Bingbing, Deng Yufei, Tang Hao, Tang Zhiyao, Fang Jingyun, Guo Qinghua. 2022. Neural network guided interpolation for mapping canopy height of China’s forests by integrating GEDI and ICESat-2 data. Remote Sensing of Environment. 269:112844.

Yi Xiaoxia, Wang Ningning, Ren Haibao, Yu Jianping, Hu Tianyu, Su Yanjun, Mi Xiangcheng, Guo Qinghua, Ma Keping. 2022. From Canopy complementarity to asymmetric competition: the negative relationaship between structural diversity and productivity duting succession. Journal of Ecology. 110: 457-465.

Ren Yu, Tao Shengli, Hu Tianyu, Yang Haitao, Guan Hongcan, Su Yanjun, Cheng Kai, Chen Mengxi, Wan Huawei, Guo Qinghua. 2022. The outlook and system construction for monitoring Essential Biodiversity Variables based on remote sensing: The case of China. Biodiversity Science. 30(10):22530. (In Chinese)

Zhang Jian, Kong Hongzhi, Fu Shenglei, Guo Liangdong, Guo Qinghua, Lei Fumin, Lv Zhi, Zhou Yurong, Ma Keping. 2022. Thirty key questions for biodiversity science in China. Biodiversity Science. 30(10):22609.  (In Chinese) 

Bao Yi, Huang Zhou, Guo Qinghua, Liu Yu. 2022. Spatial calculation of urban built environment stock: Progress and prospects. National Remote Sensing Bulletin.  26(10): 1909-1919. (In Chinese)

Wang Jiatong, Niu Chunyue, Hu Tianyu, Li Wenkai, Liu Lingli, Guo Qinghua, Su Yanjun. 2022. Three-dimensional radiative transfer modeling of forest: recent progress, applications, and future opportunities. Chinese Journal of Plant Ecology. 46: 1200-1218. (In Chinese)

Liu Bingbing, Wei Jianxin, Hu Tianyu, Yang Qiuli, Liu Xiaoqiang, Wu Fayun, Su Yanjun, Guo Qinghua. 2022. Validation and uncertainty analysis of satellite remote sensing products for monitoring China’s forest ecosystems—Based on massive UAV LiDAR data. Chinese Journal of Plant Ecology. 46: 1305-1316. (In Chinese)

2021

Jin Shichao, Su Yanjun, Zhang Yongguang, Song Shilin, Li Qing, Liu Zhonghua, Ma Qin, Ge Yan, Liu LingLi, Ding Yanfeng, Frédéric Baret, Guo Qinghua. 2021. Exploring seasonal and circadian rhythms in structural traits of field maize from LiDAR time-series. Plant Phenomics. 2021: 1-15.

Li Wenkai, Guo Qinghua. 2021. Plotting receiver operating characteristic and precision-recall curves from presence and background data. Ecology and Evolution. 11: 10192-10206.

Guan Hongcan, Sun Xiliang, Su Yanjun, Hu Tianyu, Wang Haitao, Wang Heping, Peng Chigang, Guo Qinghua. 2021. UAV-lidar aids automatic intelligent powerline inspection. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 130: 106987.

Li Wenkai, Guo Qinghua, Charles Elkan. 2021. One-Class Remote Sensing Classification from Positive and Unlabeled Background Data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 14:730-746.

Guo Qinghua#, Su Yanjun#, Hu Tianyu, Guan Hongcan, Jin Shichao, Zhang Jing, Zhao Xiaoxia, Xu Kexin, Wei Dengjie, Kelly Maggi, Coops C. Nicholas. 2021. Lidar Boosts Three-Dimensional Ecological Observations and Modelling: A Review and Perspective. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine. 9(1): 232-257.

Jin Shichao, Sun Xiliang, Wu Fangfang, Su Yanjun, Li Yumei, Song Shilin, Xu Kexin, Ma Qin, Baret Fred, Jiang Dong, Ding Yanfeng, Guo Qinghua. 2021. Lidar Sheds New Light on Plant Phenomics for Plant Breeding and Management: Recent Advances and Future Prospects. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 171: 202-223. (ESI Highly cited paper).

Su Yanjun, Guo Qinghua, Jin Shichao, Guan Hongcan, Sun Xiliang, Ma Qin, Hu Tianyu, Wang Rui, Li Yumei. 2021. The Development and Evaluation of Backpack Lidar System for Accurate and Efficient Forest Inventory. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 18(9): 1660-1664.

Sun Xiliang, Guan Hongcan, Su Yanjun, Xu Guangcai, Guo Qinghua. 2021. Atightly coupled SLAM method for precise urban mapping. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica. 50(11): 1585-1593. (In Chinese)

Guo Qinghua, Hu Tianyu, Liu Jin, Xiao Qing, Yang Guijun, Gao Xianlian, Xu Qiang, Xie Pinhua, Peng Chigang, Yan Li. 2021. Advances in light weight unmanned aerial vehicle remote sensing and major industrial applications. Progress in Geography, 2021, 40(9): 1550-1569. (In Chinese)

Ma Keping, Guo Qinghua. 2021. Progress and recent trends of vegetation ecology in China. Science China Life Science. 51(3): 215-218. (In Chinese)

Li Yumei, Guo Qinghua, Wan Bo, Qin Hongnan, Wang Dezhi, Xu Kexin, Song Shilin, Sun Qianhui, Zhao Xiaoxia, Yang Mohan, Wu Xiaoyong, Wei Dengjie, Hu Tianyu, Su Yanjun. 2021. Current Status and Prospect of Three-dimensional Dynamic Monitoring of Natural Resources Based on LiDAR. Journal of Remote Sensing. 25(1): 381-402. (In Chinese)

2020

Sun Fei, Fang Fang, Wang Run, Wan Bo, Guo Qinghua, Li Hong, Wu Xincai. 2020. An Impartial Semi-Supervised Learning Strategy for Imbalanced Classification on VHR Images. Sensors. 20(22): 6699.

Hu Tianyu, Sun Xiliang, Su Yanjun, Guan Hongcan, Sun Qianhui, Kelly Maggi, Guo Qinghua. 2020. Development and Performance Evaluation of A Very Low-Cost UAV-Lidar System for Forestry Applications. Remote Sensing. 13(1):77. (ESI Highly cited paper).

Yang Zongfeng, Gao Shang, Xiao Feng, Li Ganghua, Ding Yangfeng, Guo Qinghua, Paul Matthew J., Liu Zhenghui. 2020. Leaf to Panicle Ratio (Lpr): A New Physiological Trait Indicative of Source and Sink Relation in Japonica Rice Based on Deep Learning. Plant Methods. 16: 117.

Yu Yue, Gao Tian, Zhu Jiaojun, Guo Qinghua, Su Yanjun, Li Yumei, Deng Songqiu, Li Mingcai. 2020. Terrestrial Laser Scanning-derived Canopy Interception Index for Predicting Rainfall Interception. Ecohydrology. 13(5): e2212.

Hou Yemao, Cui Xindong, Canul-Ku Mario, Jin Shichao, Hasimoto-Beltran Rogelio, Guo Qinghua, Zhu Min. 2020. ADMorph: a 3D Digital Microfossil Morphology Dataset for Deep Learning. IEEE Access. 8:148744-148756.

Dai Jingyu, Liu Hongyan, Wang Yongcai, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Quine Timothy, Green Sophie, Hartmann Henrik, Xu Chongyang, Liu Xu,Jiang Zihan. 2020. Drought-Modulated Allometric Patterns of Trees in Semi-Arid Forests. Communications Biology. 3(1):405.

Jin Shichao, Su Yanjun, Zhao Xiaoqian, Hu Tianyu, Guo Qinghua. 2020. A Point-Based Fully Convolutional Neural Network for Airborne LiDAR Ground Point Filtering in Forested Environments. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 13: 3958-3974.

Guan Hongcan, Su Yanjun, Sun Xiliang, Xu Guangcai, Ma Qin, Wu Xiaoyong, Wu Jin, Liu Lingli, Guo Qinghua. 2020. A Marker-Free Method for Registering Multi-Scan Terrestrial Laser Scanning Data in Forest Environments. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 166(8): 82-94.

Hu Tianyu, Zhang Yingying, Su Yanjun, Zheng Yi, Lin Guanghui, Guo Qinghua. 2020. Mapping the Global Mangrove Forest Aboveground Biomass Using Multisource Remote Sensing Data. Remote Sensing. 12: 1690.

Jin Shichao, Su Yanjun, Song Shilin, Xu Kexin, Hu Tianyu, Yang Qiuli, Wu Fangfang, Xu Guangcai, Ma Qin, Guan Hongcan, Pang Shuxin, Li Yumei, Guo Qinghua. 2020. Non-Destructive Estimation of Field Maize Biomass Using Terrestrial Lidar: An Evaluation from Plot Level to Individual Leaf Level. Plant Methods. 16(69): 1-19.

Su Yanjun, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Guan Hongcan, Jin Shichao, An Shazhou, Chen Xuelin, Guo Ke, Hao Zhanqing, Hu Yuanman, Huang Yongmei, Jiang Mingxi, Li Jiaxiang, Li Zhenji, Li Xiankun, Li Xiaowei, Liang Cunzhu, Liu Renlin, Liu Qing, Ni Hongwei, Peng Shaolin, Shen Zehao, Tang Zhiyao, Tian Xingjun, Wang Xihua, Wang Renqing, Xie Zongqiang, Xie Yingzhong, Xu Xiaoniu, Yang Xiaobo, Yang Yongchuan, Yu Lifei, Yue Ming, Zhang Feng, Ma Keping. 2020. An Updated Vegetation Map of China (1: 1000000). Science Bulletin. 65(13): 1125-1136.

Su Yanjun, Hu Tianyu, Wang Yongcai, Li Yumei, Dai Jingyu, Liu Hongyan, Jin Shichao, Ma Qin, Wu Jin, Liu Lingli, Fang Jingyun, Guo Qinghua. 2020. Large-Scale Geographical Variations and Climatic Controls on Crown Architecture Traits. Journal of Geophysical Research – Biogeosciences. 125(2): e2019JG005306.

Li Yaoqi, Reich Peter B., Schmid Bernhard, Shrestha Nawal, Feng Xiao, Lyu Tong, Maitner Brian S., Xu Xiaoting, Li Yichao, Zou Dongting, Tan Zheng-Hong, Su Xiangyan, Tang Zhiyao, Guo Qinghua, Feng Xiaojuan, Enquist Brian J., Wang Zhiheng. 2020.Leaf Size of Woody Dicots Predicts Ecosystem Primary Productivity. Ecology Letters. 23:1003-1013.

Guo Qinghua#, Jin Shichao#, Li Min, Yang Qiuli, Xu Kexin, Ju Yuanzhen, Zhang Jing, Xuan Jing, Liu Jin, Su Yanjun, Xu Qiang, Liu Yu. 2020. Application of Deep Learning In Ecological Resource Research: Theories, Methods, And Challenges. Science China Earth Science. 63: 1457–1474.

Xu Shiwu, Zhang Shihui, Zeng Jue, Li Tingyu, Guo Qinghua, Jin Shichao. 2020. A Framework for Land Use Scenes Classification Based on Landscape Photos. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 13: 6124-6141.

Li Yumei, Su Yanjun, Zhao Xiaoxia, Yang Mohan, Hu Tianyu, Zhang Jing, Liu Jin, Liu Min, Guo Qinghua. 2020. Retrieval of Tree Branch Architecture Attributes from Terrestria Laser Scan Data Using A Laplacian Algorithm. Agricultural and Forest Meteorology. 284: 107874.

Wang Dezhi, Wan Bo, Liu Jing, Su Yanjun, Guo Qinghua, Qiu Penghua, Wu Xincai. 2020. Estimating Aboveground Biomass of The Mangrove Forests on Northeast Hainan Island in China Using An Upscaling Method From Field Plots, UAV-LiDAR Data and Sentinel-2 Imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 85: 101986.

Xu Kexin, Su Yanjun, Liu Jin, Hu Tianyu, Jin Shichao, Ma Qin, Zhai Qiuping, Wang Rui, Zhang Jing, Li Yumei, Liu Hongyan, Guo Qinghua. 2020. Estimation of Degraded Grassland Aboveground Biomass Using Machine Learning Methods from Terrestrial Laser Scanning Data. Ecological Indicator. 108: 105747.

Guan Hongcan, Su Yanjun , Hu Tianyu, Wang Rui, Ma Qin, Yang Qiuli, Sun Xiliang, Li Yumei, Jin Shichao, Zhang Jing, Ma Qin, Liu Min, Wu Fayun, Guo Qinghua. 2020. A Novel Framework to Automatically Fuse Multi-platform Lidar Data in Forest Environments Based on Tree Locations. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 58(3): 2165-2177.

Jin Shichao, Su yanjun, Gao Shang, Wu Fangfang, Ma Qin, Xu Kexin, Ma Qin, Hu Tianyu, Liu Jin, Pang Shuxin, Guan Hongcan, Zhang Jing, Guo Qinghua. 2020. Separating The Structural Components of Maize for Field Phenotyping Using Terrestrial Lidar Data and Deep Convolutional Neural Net IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 58(4): 2644 – 2658. (Cover Paper) (ESI Highly cited paper).

Jin Shichao, Hu Tianyu, Su Yanjun, Ma Qin, Guan Hongcan, Yang Mohan, Guo Qinghua. 2020. “LiVegetation” system: A new investigation tool for vegetation mapping in the era of citizen science. Science China Life Science. 51(3): 362-374.( In Chinese)

Guo Qinghua, Guan Hongcan, Hu Tianyu, Jin Shichao, Su Yanjun, Wang Xuejing, Wei Dengjie, Ma Qin, Sun Qianhui. 2020. Remote sensing-based mapping for the new generation of Vegetation Map of China (1:500000). Science China Life Science. 51(3): 229-241.(In  Chinese)

Liu Shouyang, Jin Shichao, Guo Qinghua, Zhu Yan, Baret Fred. 2020. An Algorithm For Estimating Field Wheat Canopy Light Interception Based on Digital Plant Phenotyping Platform[J]. Smart Agricultur 2(1): 87-98. (In Chinese)

Guo Qinghua, Hu Tianyu, Ma Qin, Xu Kexin, Yang Qiuli, Sun Qianhui, Li Yumei, Su Yanjun. 2020. Advances For The New Remote Sensing Technology In Ecosystem Ecology Research. Chinese Journal of Plant Ecology. 44(4): 418-415. (In Chinese)

2019

Guan Hongcan, Su Yanjun, Hu Tianyu, Chen Jin, Guo Qinghua. 2019. An Object-Based Strategy for Improving The Accuracy of Spatiotemporal Satellite Imagery Fusion for Vegetation Mapping Applications. Remote Sensing. 11(24): 2927.

Yang Qiuli, Su Yanjun, Jin Shichao, Kelly Maggi, Hu Tianyu, Ma Qin, Li Yumei, Song Shilin, Zhang Jing, Xu Guangcai, Wei Jianxin, Guo Qinghua. 2019. The Influence of Vegetation Characteristics on Individual Tree Segmentation Methods with Airborne Lidar Data. Remote Sensing. 11: 2880.

Hu Tianyu, Ma Qin, Su Yanjun, Battles John J., Collins Brandon M., Stephens Scott L., Kelly Maggi, Guo Qinghua. 2019. A Simple and Integrated Approach for Fire Severity Assessment Using Bi-Temporal Airborne Lidar Data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 78: 25-38.

Su Yanjun, Wu Fangfang, Ao Zurui, Jin Shichao, Qin Feng, Liu Boxin, Pang Shuxin, Liu Lingli, Guo Qinghua. 2019. Evaluating Maize Phenotype Dynamics Under Drought Stress Using Terrestrial Lidar. Plant Methods. 15: 11.

Sun Fei, Wang Run, Wan Bo, Su Yanjun, Guo Qinghua, Huang Youxin, Wu Xincai. 2019. Efficiency of Extreme Gradient Boosting for Imbalanced Land Cover Classification Using an Extended Margin and Disagreement Performance. ISPRS International Journal of Geo-Information. 8(7): 315.

Zheng Zeshi, Ma Qin, Jin Shichao, Su Yanjun, Guo Qinghua, Bales Roger C. 2019. Canopy and Terrain Interactions Affecting Snowpack Spatial Patterns in the Sierra Nevada of California. Water Resources Research. 55: 8721–8739.

Jin Shichao, Su Yanjun, Wu Fangfang, Pang Shuxin, Gao Shang, Hu Tianyu, Liu Jin, Guo Qinghua. 2019. Stem-Leaf Segmentation and Phenotypic Trait Extraction of Individual Maize Using Terrestrial LiDAR Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 57(3): 1336-1346.

Zhang Jing, Sun Qianhui, Ye Zhen, Yang Mohan, Zhao Xiaoxia, Ju Yuanzhen, Hu Tianyu, Guo Qinghua. 2019. New Technology for Ecological Remote Sensing: Light, Small Unmanned Aerial Vehicles (UAV). Tropical Geography. 39(4): 604-615. (In Chinese)

Luo Da, Lin Hangsheng, Jin Zhao, Zheng Han, Song Yi, Feng Li, Guo Qinghua. 2019. Applications of UAV digital aerial photogrammetry and LiDAR in geomorphology and land cover research. Journal of Earth Environment.10(3): 213–226. (In Chinese)

2018

Deng Xueqing, Li Wenkai, Liu Xiaoping, Guo Qinghua, Newsam Shawn. 2018. One-Class Remote Sensing Classification: One-Class vs. Binary Classifiers. International Journal of Remote Sensing. 39(6): 1890-1910.

Guo Qinghua, Wu Fangfang, Pang Shuxin, Zhao Xiaoqian, Chen Linhai, Liu Jing, Xue Baolin, Xu Guangcai, Li Le, Jing Haichun, Chu Chengcai. 2018. Crop3D—A Lidar Based Platform for 3D High-Throughput Crop Phenotyping. Science China Life Sciences. 61(3): 328-339.

Jin Shichao, Su Yanjun, Gao Shang, Wu Fangfang, Hu Tianyu, Liu Jin, Li Wenkai, Wang Dingchang, Chen Shaojiang, Jiang Yuanxi, Pang Shuxin, Guo Qinghua. 2018. Deep Learning: Individual Maize Segmentation From Terrestrial Lidar Data Using Faster R-CNN and Regional Growth Algorithms. Front Plant Sci. 9: 866-875.

Jin Shichao, Su Yanjun, Gao Shang, Hu Tianyu, Liu Jin, Guo Qinghua. 2018. The Transferability of Random Forest in Canopy Height Estimation from Multi-Source Remote Sensing Data. Remote Sensing. 10(8): 1183.

Li Wenkai, Guo Qinghua, Tao Shengli, Su Yanjun. 2018. VBRT: A Novel Voxel-Based Radiative Transfer Model for Heterogeneous Three-Dimensional Forest Scenes. Remote Sensing of Environment. 206: 318-335.

Li Yumei, Su Yanjun, Hu Tianyu, Xu Guangcai, Guo Qinghua. 2018. Retrieving 2-D Leaf Angle Distributions for Deciduous Trees From Terrestrial Laser Scanner Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 56(8): 4945-4955.

Liu Ran, Li Wenkai, Liu Xiaoping, Lu Xingcheng, Li Tianhong, Guo Qinghua. An Ensemble of Classifiers Based on Positive and Unlabeled Data in One-Class Remote Sensing Classification. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 11(2): 572-84.

Luo Laiping, Zhai Qiuping, Su Yanjun, Ma Qin, Kelly Maggi, Guo Qinghua. 2018. Simple Method for Direct Crown Base Height Estimation of Individual Conifer Trees Using Airborne Lidar Data. Opt Express. 26(10): A562-A578.

Ma Qin, Su Yanjun, Luo Laiping, Li Le, Kelly Maggi, Guo Qinghua. 2018. Evaluating The Uncertainty of Landsat-Derived Vegetation Indices in Quantifying Forest Fuel Treatments Using Bi-Temporal Lidar Data. Ecological Indicators. 95: 298-310.

Wang Dezhi, Wan Bo, Qiu Penghua, Su Yanjun, Guo Qinghua, Wang Run, Sun Fei, Wu Xincai. 2018. Evaluating the Performance of Sentinel-2, Landsat 8 and Pleiades-1 in Mapping Mangrove Extent and Species. Remote Sensing. 10(9): 27.

Wang Dezhi, Wan Bo, Qiu Penghua, Su Yanjun, Guo Qinghua, Wu Xincai. 2018. Artificial Mangrove Species Mapping Using Pléiades-1: An Evaluation of Pixel-Based and Object-Based Classifications with Selected Machine Learning Algorithms. Remote Sensing. 10(2): 294.

Zhao Xiaoqian, Su Yanjun, Li WenKai, Hu Tianyu, Liu Jin, Guo Qinghua. 2018. A Comparison of LiDAR Filtering Algorithms in Vegetated Mountain Areas. Canadian Journal of Remote Sensing. 1-12.

Zhao Xiaoqian, Su Yanjun, Hu Tianyu, Chen Linhai, Gao Shang, Wang Rui, Jin Shichao, Guo Qinghua. 2018. A Global Corrected SRTM DEM Product for Vegetated Areas. Remote Sensing Letters. 9(4): 393-402.

Li Ainong, Yin Gaofei, Zhang Zhengjian, Tan Jianbo, Nan Xi, Ma Keping, Guo Qinghua. 2018. Space-Air-Field Integrated Biodiversity Monitoring Based On Experimental Station. Biodiversity Science. 26(8): 819-827.(In Chinese)

Zhou Zhongyi, Liu Ran, Shi Shuna, Su Yanjun, Li Wenkai, Guo Qinghua. 2018. Ecological Niche Modeling With Lidar Data: A Case Study of Modeling The Distribution of Fisher in The Southern Sierra Nevada Mountains, California. Biodiversity Science. 26(8): 878-891. (In Chinese)

Hu Tianyu, Wang Ningning, Zhao Xiaoqian, Mi Xiangcheng, Guo Qinghua, Ma Kepeng. 2018. Advances in biodiversity observation network. Journal of Remote Sensing, 22(4): 709–712. (In Chinese)

Guo Qinghua, Hu Tianyu, Jiang Yuanxi, Jin Shichao, Wang Rui, Guan Hongcan, Yang Qiuli, Li Yumei, Wu Fangfang, Zhai Qiuping, Liu Jin, Su Yanjun. 2018. Advances In Remote Sensing Application For Biodiversity Research. Biodiversity Science. 26(8): 789-806. (In Chinese)

Guo Qinghua, Yang Weicai, Wu Fang, Pang Shuxin, Jin Shichao, Chen Fan, Wang Xiujie. 2018. High-throughput Crop Phenotyping: Accelerators for Development of Breeding and Precision Agriculture[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences. 33(9): 940-946. (In Chinese)

Ma Keping, Zhu, Min, Ji Liqiang, Ma Juncai, Guo Qinghua, Ouyang Zhiyun, Zhu Li. 2018. Establishing China Infrastructure for Big Biodiversity Data. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences.33(8): 838-845. (In Chinese)

2017

Ao Zurui, Su Yanjun, Li Wenkai, Guo Qinghua, Zhang Jing. 2017. One-Class Classification of Airborne LiDAR Data in Urban Areas Using a Presence and Background Learning Algorithm. Remote Sensing. 9(10): 1001.

Guo Qinghua, Su Yanjun, Hu Tianyu, Zhao Xiaoqian, Wu Fangfang, Li Yumei, Liu Jin, Chen Linhai, Xu Guangcai, Lin Guanghui, Zheng Yi, Lin Yiqiong, Mi Xiangcheng, Fei Lin, Wang Xugao. 2017. An Integrated UAV-Borne Lidar System for 3D Habitat Mapping in Three Forest Ecosystems Across China. International Journal of Remote Sensing.38(8-10): 2954-2972.

Kelly Maggi, Su Yanjun, Di Tommaso Stefania, Fry Danny, Collins Brandon, Stephens Scott, Guo Qinghua. 2017. Impact of Error in Lidar-Derived Canopy Height and Canopy Base Height on Modeled Wildfire Behavior in the Sierra Nevada, California, USA. Remote Sensing. 10(2): 10.

Li Yumei, Guo Qinghua, Su Yanjun, Tao Shengli, Zhao Kaiguang, Xu Guangcai. 2017. Retrieving The Gap Fraction, Element Clumping Index, And Leaf Area Index of Individual Trees Using Single-Scan Data From A Terrestrial Laser Scanner. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 130: 308-316.

Ma Qin, Su Yanjun, Guo Qinghua. 2017. Comparison of Canopy Cover Estimations From Airborne LiDAR, Aerial Imagery, and Satellite Imagery. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 10(9): 4225-4236.

Ma Qin, Su Yanjun, Tao Shengli, Guo Qinghua. 2017. Quantifying Individual Tree Growth and Tree Competition Using Bi-Temporal Airborne Laser Scanning Data: A Case Study in The Sierra Nevada Mountains, California. International Journal of Digital Earth. 11(5): 485-503.

Su Yanjun, Bales Roger C., Ma Qin, Nydick Koren, Ray Ram L., Li Wenkai, Guo Qinghua. 2017. Emerging Stress and Relative Resiliency of Giant Sequoia Groves Experiencing Multiyear Dry Periods in a Warming Climate. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 122(11): 3063-3075.

Su Yanjun, Ma Qin, Guo Qinghua. 2017. Fine-Resolution Forest Tree Height Estimation Across The Sierra Nevada Through The Integration of Spaceborne Lidar, Airborne Lidar, and Optical Imagery. International Journal of Digital Earth. 10(3): 307-323.

Wang Run, Wan Bo, Guo Qinghua, Hu Maosheng, Zhou Shunping. 2017. Mapping Regional Urban Extent Using NPP-VIIRS DNB and MODIS NDVI Data. Remote Sensing. 9(8): 862.

Xue BaoLin, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Wang Guoqiang, Wang Yongcai, Tao Shengli, Su Yanjun, Liu Jin, Zhao Xiaoqian. 2017. Evaluation of Modeled Global Vegetation Carbon Dynamics: Analysis Based on Global Carbon Flux and Above-Ground Biomass Data. Ecological Modelling. 355: 84-96.

Xue BaoLin, Guo Qinghua, Hu Tianyu, Xiao Jingfeng, Yang Yuanhe, Wang Guoqiang, Tao Shengli, Su Yanjun, Liu Jin, Zhao Xiaoqian. 2017. Global Patterns of Woody Residence Time and Its Influence on Model Simulation of Aboveground Biomass. Global Biogeochemical Cycles. 31(5): 821-835.

Zhu Jinxia, Su Yanjun, Guo Qinghua, Harmon Thomas C. 2017. Unsupervised Object-Based Differencing for Land-Cover Change Detection. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 83(3): 225-236.

2016

Hu Tianyu, Su Yanjun, Xue Baolin, Liu Jin, Zhao Xiaoqian, Fang Jingyun, Guo Qinghua. 2016. Mapping Global Forest Aboveground Biomass with Spaceborne LiDAR, Optical Imagery, and Forest Inventory Data. Remote Sensing. 8(7): 1-27.

Li Yumei, Guo Qinghua, Tao Shengli, Zheng Guang, Zhao Kaiguang, Xue Baolin, Su Yanjun. 2016. Derivation, Validation, and Sensitivity Analysis of Terrestrial Laser Scanning-Based Leaf Area Index. Canadian Journal of Remote Sensing. 42(6): 719-729.

Su Yanjun, Guo Qinghua, Collins Brandon M., Fry Danny L., Hu Tianyu, Kelly Maggi. 2016. Forest Fuel Treatment Detection Using Multi-Temporal Airborne Lidar Data and High-Resolution Aerial Imagery: A Case Study in the Sierra Nevada Mountains, California. International Journal of Remote Sensing. 37(14): 3322-3345. (Cover Paper)

Su Yanjun, Guo Qinghua, Fry Danny L., Collins Brandon M., Kelly Maggi, Flanagan Jacob P., Battles John J. 2016. A Vegetation Mapping Strategy for Conifer Forests by Combining Airborne LiDAR Data and Aerial Imagery. Canadian Journal of Remote Sensing. 42(1): 1-15.

Su Yanjun, Guo Qinghua, Xue Baolin, Hu Tianyu, Alvarez Otto, Tao Shengli, Fang Jingyun. 2016. Spatial Distribution of Forest Aboveground Biomass in China: Estimation Through Combination of Spaceborne Lidar, Optical Imagery, And Forest Inventory Data. Remote Sensing of Environment. 173: 187-199.

Tao Shengli, Guo Qinghua, Li Chao, Wang Zhiheng, Fang Jingyun. 2016. Global Patterns and Determinants of Forest Canopy Height. Ecology. 97(12): 3265-3270.

Tao Shengli, Guo Qinghua, Wu Fangfang, Li Le, Wang Shaopeng, Tang Zhiyao, Xue Baolin, Liu Jin, Fang Jingyun. 2016. Spatial Scale and Pattern Dependences of Aboveground Biomass Estimation from Satellite Images: A Case Study of the Sierra National Forest, California. Landscape Ecology. 31(8): 1711-1723.

Xue BaoLin, Guo Qinghua, Gong Yongwei, Hu Tianyu, Liu Jin, Ohta Takeshi. 2016. The Influence of Meteorology and Phenology on Net Ecosystem Exchange in An Eastern Siberian Boreal Larch Forest. Journal of Plant Ecology. 9(5) 520-530.

Zapata-Rios Xavier, Brooks Paul D., Troch Peter A., McIntosh Jennifer, Guo Qinghua. 2016. Influence of Terrain Aspect on Water Partitioning, Vegetation Structure and Vegetation Greening in High-Elevation Catchments in Northern New Mexico. Ecohydrology. 9(5): 782-795.

Zhao Xiaoqian, Guo Qinghua, Su Yanjun, Xue Baolin. 2016. Improved Progressive Tin Densification Filtering Algorithm for Airborne Lidar Data in Forested Areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 117: 79-91.

Guo Qinghua, Liu Jin, Li Yumei, Zhai Qiuping, Wang Yongcai, Wu Fangfang, Hu Tianyu, Wan Huawei, Liu Huiming, Shen Wenming. 2016. A Near-Surface Remote Sensing Platform For Biodiversity Monitoring: Perspectives and Prospects. Biodiversity Science. 24(11): 1249-1266.  (In Chinese)

Guo QinghuaWu Fangfang, Pang Shuxin, Zhao Xiaoqian, Chen Linhai, Liu Jin, Xue Baolin, Xu Guangcai, Li Le, Jing Haichun, Chu Chengcai. 2016. Crop3D: A Platform Based On Lidar For 3D High-Throughput Crop Phenotyping. Sci Sin Vitae. 46(10): 1210–1221. (In Chinese)

Guo Qinghua, Wu Fangfang, Hu Tianyu, Chen Linhai, Liu Jin, Zhao Xiaoqian, Gao Shang, Pang Shuxin. 2016. Perspectives and Prospects of Unmanned Aerial Vehicle In Remote Sensing Monitoring of Biodiversity. Biodiversity Science24(11): 1267-1278. (In Chinese)

2015

Li Le, Guo Qinghua, Tao Shengli, Kelly Maggi, Xu Guangcai. 2015. Lidar with Multi-Temporal Modis Provide A Means to Upscale Predictions of Forest Biomass. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 102: 198-208.

Su Yanjun, Guo Qinghua, Ma Qin, Li Wenkai. 2015. SRTM DEM Correction in Vegetated Mountain Areas through the Integration of Spaceborne LiDAR, Airborne LiDAR, and Optical Imagery. Remote Sensing. 7(9): 11202-11225.

Tao Shengli, Fang Jingyun, Zhao Xia, Zhao Shuqing, Shen Haihua, Hu Huifeng, Tang Zhiyao, Wang Zhiheng, Guo Qinghua. 2015. Rapid Loss of Lakes on The Mongolian Plateau. Proc Natl Acad Sci U S A. 112(7): 2281-2286.

Tao Shengli, Guo Qinghua, Xu Shiwu, Su Yanjun, Li Yumei, Wu Fangfang. 2015. A Geometric Method for Wood-Leaf Separation Using Terrestrial and Simulated Lidar Data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing.81(10): 767-776.

Tao Shengli, Wu Fangfang, Guo Qinghua, Wang Yongcai, Li Wenkai, Xue Baolin, Hu Xueyang, Li Peng, Tian Di, Li Chao, Yao Hui, Li Yumei, Xu Guangcai, Fang Jingyun. 2015. Segmenting Tree Crowns from Terrestrial and Mobile Lidar Data by Exploring Ecological Theories. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 110: 66-76.

Tempel Douglas J., Gutiérrez R. J., Battles John J., Fry Danny L., Su Yanjun, Guo Qinghua, Reetz Matthew J., Whitmore Sheila A., Jones Gavin M., Collins Brandon M., Stephens Scott L., Kelly Maggi, Berigan William J., Peery M. Zachariah. 2015. Evaluating Short- and Long-Term Impacts of Fuels Treatments and Simulated Wildfire on An Old-Forest Species. Ecosphere. 6(12): 1-19.

Wan Bo, Guo Qinghua, Fang Fang, Su Yanjun, Wang Run. 2015. Mapping US Urban Extents from MODIS Data Using One-Class Classification Method. Remote Sensing. 7(8): 10143-10163.

Xue BaoLin, Guo Qinghua, Otto Alvarez, Xiao Jingfeng, Tao Shengli, Li Le. 2015. Global Patterns, Trends, And Drivers of Water Use Efficiency From 2000 to 2013. Ecosphere. 6(10): 1-18.

Xue BaoLin, Li Zhanling, Yin Xin-An, Zhang Tieliang, Iida Shin’ichi, Otsuki Kyoichi, Ohta Takeshi, Guo Qinghua. 2015. Canopy Conductance in A Two-Storey Siberian Boreal Larch Forest, Russia. Hydrological Processes. 29(6): 1017-1026.

Zhao Kaiguang, García Mariano, Liu Shu, Guo Qinghua, Chen Gang, Zhang Xuesong, Zhou Yuyu, Meng Xuelian. 2015. Terrestrial Lidar Remote Sensing of Forests: Maximum Likelihood Estimates of Canopy Profile, Leaf Area Index, And Leaf Angle Distribution. Agricultural and Forest Meteorology. 209-210: 100-113.

2014

Alvare Otto, Guo Qinghua, Klinger Robert C., Li Wenkai, Doherty Paul. 2014. Comparison of Elevation and Remote Sensing Derived Products as Auxiliary Data for Climate Surface Interpolation. International Journal of Climatology. 34 (7): 2258-2268.

Doherty Paul J., Guo Qinghua, Li Wenkai, Doke Jared. 2014. Space-Time Analyses for Forecasting Future Incident Occurrence: A Case Study from Yosemite National Park Using The Presence and Background Learning Algorithm. International Journal of Geographical Information Science. 28(5): 910-927.

Doherty Paul J., Guo Qinghua, Doke Jared, Ferguson Don. 2014. An Analysis of Probability of Area Techniquesfor Missing Persons in Yosemite National Park. Applied Geography. 47: 99-110.

Harpold Adrian, Guo Qinghua, Molotch Noah P., Brooks Paul D., Bales Roger C., Diaz Fernandez J. C., Musselman Keith, Swetnam Tyson Lee, Kirchner Peter B., Meadows Matt, Flanagan Jacob, Ryan G Lucas. 2014. Lidar-Derived Snowpack Datasets from Mixed Conifer Forests across the Western U.S. Water Resources Research. 50: 2749-2755.

Kirchner Peter B., Bales Roger C., Molotch Noah P., Flanagan Jacob, Guo Qinghua. 2014. Lidar Measurement of Seasonal Snow Accumulation Along An Elevation Gradient in the southern Sierra Nevada, California. Hydrology and Earth System Sciences Discussions. 11(5): 5327-5365.

Li Wenkai, Guo Qinghua. 2014. A New Accuracy Assessment Method for One-Class Remote Sensing Classification.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 52(8): 4621-4632.

Lu Xingcheng, Guo Qinghua, Li Wenkai, Flanagan Jacob. 2014. A Bottom-Up Approach to Segment Individual Deciduous Trees Using Leaf-Off Lidar Point Cloud Data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 94: 1-12.

Su Yanjun, Guo Qinghua. 2014. A Practical Method for SRTM DEM Correction Over Vegetated Mountain Areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 87: 216-228.

Tao Shengli, Guo Qinghua, Li Le, Xue Baolin, Kelly Maggi, Li Wenkai, Xu Guangcai, Su Yanjun. 2014. Airborne Lidar-Derived Volume Metrics for Aboveground Biomass Estimation: A Comparative Assessment for Conifer Stands.Agricultural and Forest Meteorology. 198-199: 24-32.

Zhou Yuan, Chen Jin, Guo Qinghua, Cao Ruyin, Zhu Xiaolin. 2014. Restoration of Information Obscured by Mountainous Shadows Through Landsat TM/ETM plus Images Without the Use of DEM Data: A New Method. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 52(1): 313-328.

Guo Qinghua, Liu Jin, Tao Shengli, Xue Baolin, Li Le, Xu Guangcai, Li Wenkai, Wu Fangfang, Li Yumei, Chen Linhai, Pang Shuxin. 2014. Perspectives and Prospects of Lidar In Forest Ecosystem Monitoring and Modeling. Chinese Science Bulletin (Chin Ver). 59(6): 459–478. (In Chinese)

Xu Shiwu, Yang Shuang, Sun Fei, Guo Qinghua. 2014. Method Research On Cultivated Land Extraction Based On Object One-Class Classification of High-Spatial-Resolution Images. Bulletin of Surveying and Mapping. (10): 78–81. (In Chinese)

2013

Berlow Eric L., Knapp Roland A., Ostoja Steven M., Williams Richard J., McKenny Heather, Matchett John. R., Guo Qinghua, Fellers Gary M., Kleeman Patrick, Brooks Matthew L., Joppa Lucas. 2013. A Network Extension of Species Occupancy Models in a Patchy Environment Applied to the Yosemite Toad (Anaxyrus canorus). Plos One. 8(8): 1-14.

Doherty Paul, Guo Qinghua, Alvarez Otto. 2013. Expert versus Machine: A Comparison of Two Suitability Models for Emergency Helicopter Landing Areas in Yosemite National Park. Professional Geographer. 65(3): 466-481.

Jakubowksi Marek K., Guo Qinghua, Collins Brandon, Stephens Scott, Kelly Maggi. 2013. Predicting Surface Fuel Models and Fuel Metrics Using Lidar and CIR Imagery in a Dense, Mountainous Forest. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 79(1): 37-49.

Jakubowski Marek K., Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2013. Tradeoffs Between Lidar Pulse Density and Forest Measurement Accuracy. Remote Sensing of Environment. 130: 245-253.

Jakubowski Marek K., Li Wenkai, Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2013. Delineating Individual Trees from Lidar Data: A Comparison of Vector-and Raster-based Segmentation Approaches. Remote Sensing. 5(9): 4163-4186.

Li Wenkai, Guo Qinghua. 2013. How to Assess the Prediction Accuracy of Species Presence–Absence ModelsWithout Absence Data? Ecography. 36: 001–012.

2012

Cisneros Ricardo, Schweizer Donald, Zhong Sharon, Hammond Katharine, Perez Miguel A., Guo Qinghua, Traina Samuel, Bytnerowicz Andrzej, Bennett Deborah H. 2012. Analysing The Effects of The 2002 Mcnally Fire on Air Quality in The San Joaquin Valley and Southern Sierra Nevada, California. International Journal of Wildland Fire. 21(8): 1065-1075.

Fernandez Miguel, Hamilton Healy, Alvarez Otto, Guo Qinghua. 2012. Does Adding Multi-Scale Climatic Variability Improve Our Capacity to Explain Niche Transferability in Invasive Species? Ecological Modelling. 246: 60-67.

Guo Qinghua, Li Wenkai, Liu Desheng, Chen Jin. 2012. A Framework for Supervised Image Classification with Incomplete Training Samples. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 78(6): 595-604.

Li Wenkai, Guo Qinghua, Jakubowski Marek K., Kelly Maggi. 2012. A New Method for Segmenting Individual Trees from the Lidar Point Cloud. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 78(1): 75-84. (ESI Highly cited paper).

Liu Yu, Guo Qinghua, Tian Yuan. 2012. A Software Framework for Classification Models of Geographical Data. Computers & Geosciences. 42: 47-56.

Rahilly Patrick, Li Donghai, Guo Qinghua, Zhu Jinxia, Ortega Ricardo, Quinn Nigel W. T., Harmon Thomas C. 2012. Mapping Swamp Timothy (Crypsis Schoenoides) Seed Productivity Using Spectral Values and Vegetation Indices in Managed Wetlands. International Journal of Remote Sensing. 33(16): 4902-4918.

Zhao Feng, Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2012. Allometric Equation Choice Impacts Lidar-Based Forest Biomass Estimates: A Case Study from the Sierra National Forest, CA. Agricultural and Forest Meteorology. 165: 64-72.

Zhao Feng, Swertzer R., Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2012. Characterizing Habitats Associated with Fisher Den Structures in Southern Sierra Nevada Forests Using Discrete Return Lidar. Forest Ecology and Management. 280: 112-119.

Zhu Jinxia, Guo Qinghua, Wang Ke. 2012. Change Detection on Wetlands Using High Spatial Resolution Imagery. Scientia Agricultura Sinica. 45(21): 4369-4376. (In Chinese)

2011

Doherty Paul, Guo Qinghua, Liu Yu, Wieczorek John, Doke Jared. 2011. Georeferencing Incidents from Locality Descriptions and its Applications: A Case Study from Yosemite National Park Search and Rescue. Transactions in Gis. 15(6): 775-793.

Guo Qinghua, Li Wenkai, Liu Yu, Tong Daoqin. 2011. Predicting Potential Distributions of Geographic Events Using One-Class Data: Concepts And Methods. International Journal of Geographical Information Science. 25(10): 1697-1715.

Li Donghai, Guo Qinghua, Rahilly Patrick J. A., Phelps Gary M., Harmon Thomas C. 2011. Correlation Between Soil Apparent Electroconductivity and Plant Hyperspectral Reflectance in A Managed Wetland. International Journal of Remote Sensing. 32(9): 2563-2579.

Li Wenkai, Guo Qinghua, Elkan Charles. 2011. Can We Model The Probability of Presence of Species Without Absence Data? Ecography. 34(6): 1096-1105.

Li Wenkai, Guo Qinghua, Elkan Charles. 2011. A Positive and Unlabeled Learning Algorithm for One-Class Classification of Remote-Sensing Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 49(2): 717-725.

Zhu Jinxia, Guo Qinghua, Li Donghai, Harmon Thomas C. 2011. Reducing Mis-registration and Shadow Effects on Change Detection in Wetlands. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 77(4): 325-334.

Earlier to 2010

De la Pena S., Nienow P., Shepherd A., Helm V., Mair D., Hanna E., Huybrechts P., Guo Qinghua, Cullen R., Wingham D. 2010. Spatially Extensive Estimates of Annual Accumulation in The Dry Snow Zone of The Greenland Ice Sheet Determined from Radar Altimetry. The Cryosphere. 4(4): 467-474.

Guo Qinghua, Li Wenkai, Yu Hong, Alvarez Otto. 2010. Effects of Topographic Variability and Lidar Sampling Density on Several DEM Interpolation Methods. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 76(6): 701-712.

Guo Qinghua, Liu Yu. 2010. ModEco: An Integrated Software Package for Ecological Niche Modeling. Ecography. 33(4): 637-642.

Li Wenkai, Guo Qinghua. 2010. A Maximum Entropy Approach to One-Class Classification of Remote Sensing Imagery. International Journal of Remote Sensing. 31(8): 2227-2235.

Xiao Chenchao, Tian Yuan, Shi Wenzhong, Guo Qinghua, Wu Lun. 2010. A New Method of Pseudo Absence Data Generation in Landslide Susceptibility Mapping with A Case Study of Shenzhen. Science China-Technological Sciences. 53(3): 75-84.

Bales Roger C., Guo Qinghua, Shen Dayong, McConnell Joseph R., Du Guoming, Burkhart John F., Spikes Vandy B., Hanna Edward, Cappelen John. 2009. Annual Accumulation for Greenland Updated Using Ice Core Data Developed During 2000-2006 and Analysis of Daily Coastal Meteorological Data. Journal of Geophysical Research-Atmospheres. 114(D06116): 1-14.

Fernandez Miguel, Blum Stanley, Reichle Steffen, Guo Qinghua, Holzman Barbara, Hamilton Healy. 2009. Locality Uncertainty and The Differential Performance of Four Common Niche-Based Modeling Techniques. Biodiversity Informatics. 6: 36–52.

Liu Yu, Guo Qinghua, Wieczorek John, Goodchild Michael F. 2009. Positioning Localities Based on SpatialAssertions. International Journal of Geographical Information Science. 23(11): 1471-1501.

Guo Qinghua, Liu Yu, Wieczorek J. 2008. Georeferencing Locality Descriptions and Computing Associated Uncertainty Using A Probabilistic Approach. International Journal of Geographical Information Science.22(10): 1067-1090. (One of the top 10 most cited papers in IJGIS in the past 10 years).

Liu Yu, Goodchild Michael F., Guo Qinghua, Tian Yuan, Wu Lun. 2008. Towards A General Field Model and Its Order in GIS. International Journal of Geographical Information Science. 22(6): 623-643.

Liu Yu, Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2008. A Framework of Region-Based Spatial Relations for Non-Overlapping Features And Its Application in Object Based Image Analysis. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing. 63(4): 461-475.

Guo Qinghua, Kelly Maggi, Gong Peng, Liu Desheng. 2007. An Object-Based Classification Approach in Mapping Tree Mortality Using High Spatial Resolution Imagery. Giscience & Remote Sensing. 44(1): 24-47.

Kelly Maggi, Guo Qinghua, Liu Desheng, Shaari David. 2007. Modeling The Risk of A New Invasive Forest Disease in The United Sates: An Evaluation of Five Environmental Niche Models. Computer, Environment and Urban System. 31(6): 689–710.

Liu Desheng, Kelly Maggi, Gong Peng, Guo Qinghua. 2007. Characterizing Spatial-Temporal Tree Mortality Patterns Associated With A New Forest Disease. Forest Ecology and Management. 253(1-3): 220-231.

Kim J., Guo Qinghua, Baldocchi D. D., Xu L., Schmid H. P. 2006. Upscaling Fluxes From Tower to Landscape: Overlaying Tower Flux Footprint Calculations on High Resolution (IKONOS) vegetation density images. Agricultural and Forest Meteorology. 136(2006): 132–146.

Liu Desheng, Gong Peng, Kelly Maggi, Guo Qinghua. 2006. Automatic Registration of Airborne Images With Complex Local Distortion. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 72(9): 1049-1059.

Guo Qinghua, Kelly Maggi, Graham Catherine H. 2005. Support Vector Machines for Predicting Distribution of Sudden Oak Death in California. Ecological Modelling. 182(1): 75-90.

Guo Qinghua, Kelly Maggi. 2004. Interpretation of Scale in Paired Quadrat Variance Methods. Journal of Vegetation Science. 15(6): 763-770.

Kelly Maggi, Shaari David, Guo Qinghua, Liu Desheng. 2004. A Comparison of Standard and Hybrid Classifier Methods for Mapping Hardwood Mortality in Areas Affected By “Sudden Oak Death”. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 70(11): 1229-1239.

Piao Shilong, Fang Jingyun, Ji Wei, Guo Qinghua, Ke Jinhu, Tao Shu. 2004. Variation in A Satellite-Based Vegetation Index in Relation to Climate in China. Journal of Vegetation Science. 15(2): 219-226.

Wieczorek John, Guo Qinghua, Hijmans Robert. 2004. The Point-Radius Method for Georeferencing Locality Descriptions and Calculating Associated Uncertainty. International Journal of Geographical Information Science. 18(8): 745-767.

Fang Jingyun, Piao Shilong, Field Christopher B, Pan Yude, Guo Qinghua, Zhou Liming, Peng Changhui, Tao Shu. 2003. Increasing Net Primary Production in China from 1982 to 1999. Frontiers in Ecology and the Environment. 1(6): 293-297.

Piao Shilong, Fang Jingyun, Zhou Liming, Guo Qinghua, Henderson Mark, Ji Wei, Li Yan, Tao Shu. 2003. Interannual Variations of Monthly and Seasonal Normalized Difference Vegetation Index (Ndvi) in China from 1982 to 1999. Journal of Geophysical Research-Atmospheres. 108(D14): 4401.

Piao Shilong, Fang Jingyun, Guo Qinghua. 2001. Application of CASA model to the estimation of Chinese terrestrial Net Primary Productivity. Acta Phytoecologica Sinica. 25(05): 603–609.  (In Chinese)

Piao Shilong, Fang Jingyun, Guo Qinghua. 2001. Terrestrial net primary production and its spatio-temporal patterns in China during 1982–1999. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis. 37(04): 563–569. (In Chinese) 

Zeng Hui, Yu Hong, Guo Qinghua. 2000. Dynamic model construction and simulation study of town landuse for Longhua area, Shenzhen City. Acta Ecologica Sinica. 20(04): 545–551. (In Chinese)

Zeng Hui, Guo Qinghua, Yu Hong. 1999. Spatial Analysis of Landscape Human Transforming in Fenggang Town, Dongguan City. Acta Ecological Sinica. 19(03): 298–303. (In Chinese)

Zeng Hui, Shao Nan, Guo Qinghua. 1999. A Study of Landscape Heterogeneity For The Changping Area In The Eastern Pearl River Delta. Acta Geographica Sinica. 54(03): 255–262. (In Chinese)

Zeng Hui, Tang Jiang, Guo Qinghua. 1999. A Landscape Study of Element Transferring Pattern and Changing Stage of Changping Town In Eastern Part of Zhujiang Delta Area. Scientia Geographica Sinica. 19(01): 73–77. (In Chinese)

Fang Jingyun, Guo Qinghua, Liu Guohua. 1999. Distribution Pattern of Chinese Beech (fagus l.) Species In Relation To Topology. Acta Botanica Sinica. 41(07): 766–774. (In Chinese)

Guo Qinghua, Yu Hong, Cao Yanli, Zhang Zepu. 1999. The Remote Sensing Study On The Characteristics of Forest-Steppe Ecotone. Univesitatis Pekinensis. 35(04): 122-129. (In Chinese)

Zeng Hui, Guo Qinghua, Liu Xiaodong. 1998. Experimental Research of Spatial Resolution Effects For Landscape Pattern –A Case Study of Eastern Part in Zhujiang Delta. Univesitatis Pekinensis. 34(06): 820–826. (In Chinese)

Zeng Hui, Tang Jiang, Guo Qinghua. 1998. Landscape Changing Research of Small Town in The Eastern Part of Zhujiang Delta Area – A Case Study of Changping Town, Dongguan City. Journal of Basic Science and Engineer. 6(02): 125–133. (In Chinese)

Zeng Hui, Guo Qinghua, Liu Jingyan. 1997. Analysis of Landscape Ecological-Changing Characteristics of Dongguan City. China Environmental Sciences. 17(05): 422–425. (In Chinese)